Hvilken tandrem har Opel Brava Pickup

Motornummer
2.3 (4ZDI)
Fabrikations år
1990-1994
Antal tinder
115
Bredde
19 mm
Min. vedhæftningsstyrke
-
Profil
-
Motornummer
2.3 (23P)
Fabrikations år
1990-1994
Antal tinder
115
Bredde
19 mm
Min. vedhæftningsstyrke
-
Profil
-
Motornummer
2.3 (23PET)
Fabrikations år
1992-1994
Antal tinder
115
Bredde
19 mm
Min. vedhæftningsstyrke
-
Profil
-
Vis mere 2.3
Motornummer
2.5 (4JA1)
Fabrikations år
1990-2002
Antal tinder
119
Bredde
32 mm
Min. vedhæftningsstyrke
-
Profil
-
Motornummer
2.5 (25TD)
Fabrikations år
1994-2001
Antal tinder
119
Bredde
32 mm
Min. vedhæftningsstyrke
-
Profil
-
Motornummer
2.5 (25D)
Fabrikations år
1990-1997
Antal tinder
119
Bredde
32 mm
Min. vedhæftningsstyrke
-
Profil
-
Vis mere 2.5
Motornummer Motornummer Antal tinder Bredde Min. vedhæftningsstyrke Profil
2.3 (4ZDI) 1990-1994 115 19 mm - -
2.3 (23P) 1990-1994 115 19 mm - -
2.3 (23PET) 1992-1994 115 19 mm - -
2.5 (4JA1) 1990-2002 119 32 mm - -
2.5 (25TD) 1994-2001 119 32 mm - -
2.5 (25D) 1990-1997 119 32 mm - -