Hvilken tandrem har Volkswagen Sharan

Motornummer
1.8 (AWC)
Fabrikations år
1997-2008
Antal tinder
150
Bredde
23 mm
Min. vedhæftningsstyrke
-
Profil
-
Motornummer
1.8 (AJH)
Fabrikations år
1997-2008
Antal tinder
150
Bredde
23 mm
Min. vedhæftningsstyrke
-
Profil
-
Vis mere 1.8
Motornummer
1.9 (1Z)
Fabrikations år
1995-2010
Antal tinder
137
Bredde
25 mm
Min. vedhæftningsstyrke
-
Profil
-
Motornummer
1.9 (AHU)
Fabrikations år
1995-2010
Antal tinder
137
Bredde
25 mm
Min. vedhæftningsstyrke
-
Profil
-
Motornummer
1.9 (AUY)
Fabrikations år
2000-2011
Antal tinder
120
Bredde
30 mm
Min. vedhæftningsstyrke
-
Profil
-
Motornummer
1.9 (BVK)
Fabrikations år
2000-2011
Antal tinder
120
Bredde
30 mm
Min. vedhæftningsstyrke
-
Profil
-
Motornummer
1.9 (AFN)
Fabrikations år
1996-2000
Antal tinder
137
Bredde
25 mm
Min. vedhæftningsstyrke
-
Profil
-
Motornummer
1.9 (ANU)
Fabrikations år
1995-2010
Antal tinder
120
Bredde
30 mm
Min. vedhæftningsstyrke
-
Profil
-
Motornummer
1.9 (AVG)
Fabrikations år
1996-2000
Antal tinder
137
Bredde
25 mm
Min. vedhæftningsstyrke
-
Profil
-
Motornummer
1.9 (ASZ)
Fabrikations år
2002-2010
Antal tinder
120
Bredde
30 mm
Min. vedhæftningsstyrke
-
Profil
-
Motornummer
1.9 (BTB)
Fabrikations år
2005-2007
Antal tinder
120
Bredde
30 mm
Min. vedhæftningsstyrke
-
Profil
-
Vis mere 1.9
Motornummer
2.0 (ATM)
Fabrikations år
1995-2010
Antal tinder
138
Bredde
23 mm
Min. vedhæftningsstyrke
-
Profil
-
Motornummer
2.0 (ADY)
Fabrikations år
1995-2010
Antal tinder
124
Bredde
18 mm
Min. vedhæftningsstyrke
-
Profil
-
Motornummer
2.0 (BRT)
Fabrikations år
2005-2010
Antal tinder
120
Bredde
30 mm
Min. vedhæftningsstyrke
-
Profil
-
Motornummer
2.0 (BVH)
Fabrikations år
2006-2008
Antal tinder
120
Bredde
30 mm
Min. vedhæftningsstyrke
-
Profil
-
Motornummer
2.0 (CFFB(140))
Fabrikations år
2006-2013
Antal tinder
160
Bredde
25 mm
Min. vedhæftningsstyrke
-
Profil
-
Motornummer
2.0 (CFGB/F(170))
Fabrikations år
2010-2013
Antal tinder
160
Bredde
25 mm
Min. vedhæftningsstyrke
-
Profil
-
Vis mere 2.0
Motornummer Motornummer Antal tinder Bredde Min. vedhæftningsstyrke Profil
1.8 (AWC) 1997-2008 150 23 mm - -
1.8 (AJH) 1997-2008 150 23 mm - -
1.9 (1Z) 1995-2010 137 25 mm - -
1.9 (AHU) 1995-2010 137 25 mm - -
1.9 (AUY) 2000-2011 120 30 mm - -
1.9 (BVK) 2000-2011 120 30 mm - -
1.9 (AFN) 1996-2000 137 25 mm - -
1.9 (ANU) 1995-2010 120 30 mm - -
1.9 (AVG) 1996-2000 137 25 mm - -
1.9 (ASZ) 2002-2010 120 30 mm - -
1.9 (BTB) 2005-2007 120 30 mm - -
2.0 (ATM) 1995-2010 138 23 mm - -
2.0 (ADY) 1995-2010 124 18 mm - -
2.0 (BRT) 2005-2010 120 30 mm - -
2.0 (BVH) 2006-2008 120 30 mm - -
2.0 (CFFB(140)) 2006-2013 160 25 mm - -
2.0 (CFGB/F(170)) 2010-2013 160 25 mm - -